CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sayıştay denetimine tabi olduğuna ilişkin hükmün Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle SGK mevzuatından çıkarılmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

SGK mevzuatının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemeyeceğinin altını çizen Sındır, “SGK denetimden kaçırılmak isteniyor. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Yanlıştan acilen dönülmesi gerekiyor.”

9 Temmuz tarihinde yayımlanan 703 sayılı KHK ile 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun birçok maddesi yürürlükten kaldırıldı. 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun kurumsal yapısında esaslı bir değişiklik yapılmazken 5502 sayılı Kanunun 1. Maddesinde yer alan “Kurum, Sayıştay denetimine tabidir” hükmü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yer almadı.

“BU YANLIŞTAN ACİLEN DÖNÜLMESİ GEREKİYOR”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır yapılan değişiklikle ilgili yürütmeyi uyardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Sındır, daha önce 5502 sayılı SGK Kanunun amaç ve kuruluşunu belirleyen 1.maddesinde yer alan SGK Sayıştay denetimine tabidir hükmünün, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile neden çıkarıldığını sordu. Ülkemizin neredeyse bütçesinin yarısına denk düşen bu kurumun denetimsiz olmasının ekonomiye olumsuz yönde etkileri olacağını belirterek, bu yanlıştan acilen dönülmesi gerektiğini ifade etti.

“DEVLET ŞEFFAFLIK İLKESİNİ KAYBEDECEKTİR”

Ayrıca, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nda bir değişiklik olmadığını söyleyen Sındır yasaya atıfta bulunarak; “ Sayıştay; Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç) denetler.” hükmü kaldırılmamıştır. Bu da gösteriyor ki, SGK’dan kaldırsalar bile Sayıştay Kanunu’nda açıkça yazılı hüküm ve Anayasa’nın 160.maddesinden aldığı yetki üzerine Sayıştay, SGK’yı denetleyebilir. Ama üzülerek ifade etmeliyim ki, burada böylesine büyük bir kurumun denetimden kaçırılmasına teşebbüs var. Kısaca, bu uygulama yurttaşların Devlet Erkine ve Bütçeye olan güven duygusunu daha da yitirecektir. Devlet şeffaflık ilkesini kaybedecektir” dedi.

Dier Yazlar