•  Başkan Selvitopu İGC’yi Ziyaret Etti
    Başkan Selvitopu İGC’yi Ziyaret Etti

    Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi’yi ziyaret etti. 75. yılına erişen İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin kentin...