Ekolojik dengeye saygı

Roche İlaç ve Diagnostik’in sürdürülebilirlik önceliklerini ve performansını içeren ve “Roche Türkiye” olarak yayımlanan ortak rapor, şirketin paydaşlarına Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili kapsamlı bir bilgi sunuyor.

Ekolojik dengeye saygı

Roche İlaç ve Diagnostik’in sürdürülebilirlik önceliklerini ve performansını içeren ve “Roche Türkiye” olarak yayımlanan ortak rapor, şirketin paydaşlarına Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili kapsamlı bir bilgi sunuyor.

Ekolojik dengeye saygı
12 Aralık 2018 - 16:41

Roche İlaç ve Diagnostik’in sürdürülebilirlik önceliklerini ve performansını içeren ve “Roche Türkiye” olarak yayımlanan ortak rapor, şirketin paydaşlarına Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili kapsamlı bir bilgi sunuyor.

Roche İlaç ve Roche Diagnostik tarafından, Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) 2016 standartları ışığında ortaklaşa hazırlanan ve bu yıl beşincisi yayımlanan 2017 Kurumsal Sorumluluk Raporu açıklandı.

Roche’un 2017 Kurumsal Sorumluluk Raporu’nda, kurumsal yönetim ve sorumluluk yaklaşımı, sürdürülebilirlik hedefleri ve yenilikçi İK uygulamalarının yanında dijital dünyaya bakış açısı ve dijital dönüşümün sağlık sektöründe yansımaları gibi mega trendlere ilişkin bilgilere yer veriliyor. Raporun diğer başlıkları arasında inovasyon odaklı iş modeli, yenilikçi ürünler, AR-GE yatırımlarındaki liderliği ve karşılanmamış ihtiyaçlara yönelik sunulan çözümler bulunuyor. Ayrıca şirketin hayata geçirdiği terapötik alan bazlı farkındalık çalışmaları ve ihtiyaca yönelik projeler, STK işbirlikleri, klinik çalışmalar ve hekimlerle yapılan çalışma grupları gibi alt başlıklarla detaylandırılarak paylaşılıyor.

Roche Türkiye, etkin doğal kaynak kullanım stratejilerinden enerji verimliliğine kadar farklı katmanlardaki çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarıyla, küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye destek oluyor. Bu bağlamda Roche Global’in küresel ölçekte 2025 yıl sonu itibarıyla faaliyetleri kaynaklı sera gazı emisyonlarını %15 azaltma hedefiyle uyumlu bir biçimde çalışan Roche İlaç, 2017 yıl sonu itibarıyla %8,3 oranında düşüş sağladı. Ayrıca yine globalde çalışan başına çevresel etkinin 2019 yılına kadar %10 oranında azaltılması hedefine paralel olarak son bir yılda çevresel ayak izini %10,2 oranında azalttı. Diğer taraftan Roche Diagnostik, 2017 yılında hem çevresel etkinin azaltılması, hem de hizmete sunduğu ürünlerin optimum düzeyde kaynak tüketimi sağlaması için farklı çalışmaları hayata geçirdi. Lojistik alanındaki çevresel etkisini de asgariye indirme hedefiyle yaptığı yeni sevkiyat takvimi düzenlemesi sayesinde bir önceki seneye göre CO2 salınımını %60 oranında ve 2017 yılında şirket araçlarının kullanımından kaynaklı toplam sera gazı emisyonunu %20 oranında azaltmayı başardı. 2017 yılına ilişkin toplam enerji tüketiminde sağlanan tasarruf ise Roche İlaç’ta %6, Roche Diagnostik’te de %19 seviyesinde gerçekleşti.

Dünyada kalıcı değerler yaratmak

Hastaların hayatlarını iyileştirmek üzere uzun vadeli toplumsal fayda yaratmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Roche, 2018’de onuncu kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde “En Sürdürülebilir Sağlık Şirketi” seçilmesiyle de sürdürülebilirliğin kurumsal vizyonunun, değerlerinin ve iş prensiplerinin bir parçası olduğunu kanıtlıyor. Sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak Roche, tüm paydaşlarına güçlü bir performans ve değer sunarken, sürdürülebilir ve sorumlu bir iş modelini benimsemeyi taahhüt ediyor.

YORUMLAR

  • 0 Yorum