“Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi Toplantısı” yapıldı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal moderatörlüğünde “Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi” konulu çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

“Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi Toplantısı” yapıldı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal moderatörlüğünde “Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi” konulu çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

 “Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi Toplantısı” yapıldı
27 Mayıs 2023 - 09:00

Çevrimiçi toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın yanı sıra üniversitelerin
yöneticileri katıldı. Programa katılan Ege Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Banu Yücel, Ege Üniversitesinde oluşturulan bilim
üretme ekosistemi, bir kültüre dönüşen proje hazırlama süreci, yapılan
yapısal düzenlemeler, Ar-Ge ve inovasyon stratejileri, yetkin olduğu
alanlara yönelik yapılan tematik çalışmalar, ulusal ve küresel düzeyde
elde edilen başarılar ile ilgili bilgiler verdi.

Toplantının açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
Mehmet Fatih Kacır, “2002'de sayıları 8 bini bulmayan bilimsel yayın
sayısı bugün 49 bini aşarken, bilim insanlarımız her geçen gün çığır
açıcı çalışmalara imza atıyor. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
olarak TÜBİTAK eliyle bilimsel araştırmanın koşulsuz destekçisi olmaya
devam edeceğiz. Bilim ve araştırma kapasitemizin yükseltilmesini,
bilimsel araştırmanın çıktılarının toplumsal faydaya dönüştürülmesini,
Milli Teknoloji Hamlesinin hedeflerine ulaşmada anahtar olarak
değerlendiriyoruz. Bilimsel ve teknolojik dönüşümü gerçekleştirerek
Türkiye'yi Ar-Ge ve inovasyonun adresi haline getirmek. Bugün
milletimizin iftihar kaynağı olan milli projelerimizin her birinde
akademisyenlerimizin ve onların yetiştirdiği vatan sevdalısı
öğrencilerinin alın ve akıl teri mevcut. Fakat halen katedecek çok
yolumuz var. Bu anlayışla araştırma ve inovasyon kapasitesini
güçlendirmeyi, gerçekleştirdiğimiz her projede ve yayımladığımız tüm
stratejilerde açıkça vurguluyoruz. Burada da başarının anahtarı olarak
veri temelli karar vermeyi görüyoruz. 'Ölçemediğiniz şeyi
yönetemezsiniz' anlayışından hareketle üniversitelerimizin alan bazlı
yetkinliklerini hem nicelik hem nitelik açısından toplam 11 gösterge
ışığında analiz ediyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlarla 132 farklı alanda
ülkemiz üniversitelerinin yetkinliklerini karşılaştırma imkanı
sunuyoruz. Her üniversitemizin fark yarattığı alanları tespit
ediyoruz. 2016'dan bu yana sürdürülen çalışmayla aynı zamanda
üniversitelerimizin farklı alanlardaki yetkinliklerinin gelişimi ve
değişimini de takip etme imkanına kavuşuyoruz” dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise amaçlarının üniversiteleri
sıralamak değil, onların potansiyellerini, birbirleri, üniversite ile
sanayi, üniversite ile kamu arasında iş yapma biçimleri ve
görünürlüklerini ortaya koymak olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Mandal,
“Üniversiteleri ilgilendiren 13 eylem planı var. Bunlar, açık bilim,
araştırma değerlendirmesi, kamu araştırma kurumlarınca araştırma
yöntemi, telif hakkı ve veri yasaları ile düzenleyici mevzuat,
özendirici ve sürdürülebilir araştırmacı kariyeri, üniversitelerin ERA
ve Avrupa Eğitim Alanı ile sinerjisi, araştırma altyapıları,
karşılıklı kazanıma dayalı uluslararası işbirliği, Ar-Ge ve yenilik
misyonları ve ortaklıkları, kilit sektörlerdeki yeşil ve dijital ikiz
dönüşümlerin hızlandırılması, yeşil enerji dönüşümü, bilgi değerleme
ve bilimin vatandaşlara yaklaştırılmasıdır” dedi.

“Son beş yılda önemli bilimsel atılımlar gerçekleştirdik”

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Banu Yücel ise “ Ege Üniversitesi 68 yıl
önce kurulmuş Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biridir. 2020
yılında YÖKAK tarafından tam akreditasyon verilen ilk devlet
üniversitesi olan Ege Üniversitesi,  2021 yılında da YÖK tarafından
araştırma üniversitesi seçildi. Bunun yansıması olarak da üniversite
programlarımızın şu anda yüzde 70’i akredite edildi. Son beş yılda
önemli bilimsel atılım gerçekleştirildi. Son süreçte de kalite
kavramını bütün birimlerine yansıtmaya başladı” diye konuştu.

Ege Üniversitesinin;  yerel, bölgesel, ulusal kalkınma hedefleri ile
ilişkili olarak oluşturulan öncelikli alanlar doğrultusunda araştırma
süreçlerini yürüttüğünü vurgulayan Prof. Dr. Banu Yücel, “Öncelikli
alanlarını gelişen teknoloji ve oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda
belirleyen bir üniversiteyiz. Bu öncelikli alanların belirlenmesi
sürecinde Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları
Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanların yanı sıra dış
paydaşlarımız olan başta TÜBİTAK ve YÖK Başkanlığımızın
üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizi araştırma, aday araştırma
üniversitelerin öncelikli sektörler ve alt alanlarla eşleştirilmesi
raporlarını da göz önüne alarak hazırlık yapıyoruz. Ege
Üniversitesinde atılımın özellikle bu büyük birikimin, potansiyelin
harekete dönüşmesini sağlayan ve çok iyi bir rol model olan Rektör
hocamız Prof. Dr. Necdet Budak hocamıza da çok teşekkür ediyoruz”
dedi.

“Araştırma bütçemiz bir yılda üç kat arttı”

Araştırma Alanı Bazında Üniversiteler arasında toplam 20 alan ve 130
alt alan bulunduğunu belirten Prof. Dr. Yücel, “Ege Üniversitesi, bu
alt alanların 115 tanesinde bir başka deyişle yüzde 89’unda yer
alıyor. Sağlık ve kimya alanlarındaki alt alanların tümünde, tarım ve
gıda, fizik, kimya mühendisliği gibi alanların yaklaşık yüzde 95’inde
üniversitemiz araştırma hacmi ve kalitesi bakımından en üst grubu
temsil eden birinci bölgede yer alıyor. Özellikle son yıllarda
uluslararasılaşma ve dijitalleşme kapsamında araştırma çalışmalarına
hız veren üniversitemiz, en yeşil ve çevreci üniversitelerden birisi
olarak dijitalleşmede ‘ikiz dönüşüm’ planlaması uyguluyor. Araştırma
üniversitesi olması hasebiyle geçtiğimiz yıla göre araştırma
bütçemizin üç kata yakın oranda artması da bu stratejinin etkin ve
sağlıklı şekilde sürdürülmesi açısından olumlu bir gelişmedir. TÜBİTAK
alan odaklı ve çoklu disipline dayalı proje başvurularında dikkat
çeken bir başarı ivmesi sergileyen üniversitemiz, 2022 yılı ikinci
döneminde üniversite öğrencilerinin araştırma kültürü entegrasyonuna
önemli katkı sağlayan 2209 ARDEB lisans öğrencileri proje başvuru
sayısı ve kabulünde Türkiye’de ilk sırada yer almıştır” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Prof. Hasan Mandal, “70 yıla yakın bir geçmişi
olan Ege Üniversitesinde bir dönüşüm oluşturuluyor. Özellikle en çok
takip ettiğimiz öğrenci projeleri süreçlerinde olsun ya da bir takım
projelerde süreç yenileme noktalarında bizden ayrıntılı bilgiler,
eğitimler talep ediliyor. Prof. Dr. Necdet Budak hocamız özellikle bu
konuya çok önem veriyor” dedi.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum