Ülkemizi uçuruma götüren bu yanlışa artık 'dur' deyin!

Yeniden Refah Partisi'nden kritik İstanbul Sözleşmesi çağrısı: "Macaristan Parlamentosunun, kararlılığını ve hassasiyetinin bir benzerini yüce Meclisimiz'den de bekliyoruz. Ülkemizi ve milletimizi uçuruma götüren bu yanlışa artık 'Dur' deyin."

Ülkemizi uçuruma götüren bu yanlışa artık 'dur' deyin!

Yeniden Refah Partisi'nden kritik İstanbul Sözleşmesi çağrısı: "Macaristan Parlamentosunun, kararlılığını ve hassasiyetinin bir benzerini yüce Meclisimiz'den de bekliyoruz. Ülkemizi ve milletimizi uçuruma götüren bu yanlışa artık 'Dur' deyin."

Ülkemizi uçuruma götüren bu yanlışa artık 'dur' deyin!
11 Mayıs 2020 - 21:05

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Bayram Sakartepe yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin öncülüğünde 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açıldığından dolayı İstanbul Sözleşmesi olarak anılan mezkur sözleşmeye ilişkin "Rusya’nın, Macaristan’ın, Sırbistan’ın dahi kabul etmediği şu gayri ahlaki, gayri insani sözleşmeden imzamızı çekelim." dedi.
Sakartepe bu sözleşme uyarınca, 'ayrımcılık' yapılmama gerekçesi ile insan fıtratına aykırı cinsel tercihlerin meşrulaştırıldığını belirterek şöyle konuştu: 
"Sözleşmenin 48.m’de,  “ Taraflar iş bu sözleşme kapsamında, her türlü şiddete ilişkin olarak, arabuluculuk ve uzlaştırma dahil olmak üzere, zorunlu alternatif uyuşmazlık çözüm sürecini yasaklamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır” denilmektedir.  Bu madde metninden de anlaşılacağı üzere, aile içi vakıalarda dahi arabuluculuğu yasaklamakta olup, önleyici tedbirleri engellemektedir. İstanbul sözleşmesinin uygulandığı hiçbir ülkede şiddet azalmamış aksine geçmişe göre çok daha artmıştır. Bu olayın gerekçesini ise sözleşmeyi savunanlar ortaya koyamamıştır."
Gelecek nesiller ve toplumumuz için büyük tehlike olan bu sözleşmeye, pek çok ülkenin karşı çıktığını hatırlatan Sakartepe,  "Slovakya, Çek Cumhuriyeti, kabul etmemiştir. Bulgaristan Anayasa Mahkemesi ise sözleşmenin Bulgaristan anayasasına aykırı olduğuna karar vermiştir. Bu verdiğimiz örneklere ilave olarak; Macaristan Parlamentosu da  İstanbul Sözleşmesini reddederek  tarihi bir karara imza atmıştır. Macaristan, “İstanbul Sözleşmesinin reddedilmesine ilişkin” siyasi bir bildiriyi kabul etti. Karara göre,  İstanbul Sözleşmesi “yıkıcı cinsiyet ideolojisini başlatma girişimi” olarak görüldü. Bu kararda,  hükümete, sözleşmeyi onaylamaması ve Avrupa Birliği'ne de aynı yolu izlemesi  çağrısında bulunuldu." Dedi. 
'Meclisimizde oy birliği ile ve süratle geçen bu sözleşmeye hiçbir milletvekilinin ses çıkartmaması, aziz milletimize  acı veriyor.' diyen Sakartepe açıklamasını şöyle sürdürüldü:  "Hele, Devlet geleneğine ve şanlı tarihe sahip ülkemiz ile Macaristan’ın mukayese  edilmesi hepimizi kahrediyor. Buradan tüm Milletvekillerine sesleniyoruz;
Devletin asli görevi olan Neslin muhafazası görevini yerine getirin. Neslin korunması tüm vatandaşlarımızın doğuştan gelen haklarıdır. Bu hakkın korunması vazifesi de yüce Meclisimize aittir. Ülkemizi ve milletimizi uçuruma götüren bu yanlışa “Dur” deyin. Bu konuda gerekli adımların hemen atılmasını ve düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz. Macaristan Parlamentosunun, kararlılığını  ve hassasiyetinin bir benzerini yüce Meclisimizden de bekliyoruz. Aziz milletimizin temsilcileri olarak,  Milletimizin hayır duasını almanızı istiyoruz.  Aziz milletimizin temsilcileri olarak, sizlerin yapacağı Milli ve Manevi bir düzenleme ile  tarihi bir sorumluluk üstleneceksiniz. Gelecekteki evlatlarımızın neslimizin bir felakete savrulmasına mani olacaksınız. Bu Milletin gelecekte tekrar tarihe yön verecek şanlı bir neslin yetişmesine vesile olacaksınız."
Kaynak: www.irmakhaber.com
https://www.irmakhaber.com/ulkemizi-ucuruma-goturen-bu-yanlisa-artik-dur-deyin/412/

YORUMLAR

  • 0 Yorum