İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır kamuoyunda ‘İmar Affı’ olarak bilinen 1/944 sayılı tasarı ile kendi kanun teklifinin birleştirilmesini önerdi.  Sındır Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada; “03/05/1984 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi”nin yer almasını istedi.

“RUHSATSIZ YAPIDA OTURAN MİLYONLARCA YURTTAŞIMIZ VAR!”

Ülkemizde inşaat ruhsatı olmadan yapılmış binlerce konut bulunduğunu belirten Sındır; “yapı kullanma belgesi olmadığı için kaçak adını verdiğimiz ruhsatsız bu yapılarda oturan milyonlarca yurttaşımız var. Geçmiş dönemde belediye başkanlığı yapmış birisi olarak, bu durumun ne denli büyük bir sorun olduğunu bizzat yaşayarak görmüş birisiyim” dedi.

Konuşmasında İmar Kanunu’na aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan bu yapıların uygun hale getirilmesinin çok önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade eden Sındır; “yapının sağlamlığı, depreme dayanıklılık ve hepsinden de öte ve önce, bu yapılarda oturan, bu konutlarda oturan yurttaşlarımızın can güvenliğidir” dedi.

Tasarıda yer alan “Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır” ifadesinin sakıncalarına dikkat çeken Sındır konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır demek yani sorumluluğu vatandaşa bırakıp ‘Senindir sorumluluk, ben sana belge verdim mi iş bitiyor’ demektir. Devlet böyle diyemez, dememelidir. Bu doğru bir yaklaşım değildir.  Bu çok ciddi bir ihmal haline gelir.”

İmar Kanunu’na aykırı olan yapılarda dayanıklılık ve deprem riski yanında abonelik sorununun da ayrı bir konuyu teşkil ettiğini ifade eden Sındır; “Ruhsatsız yapılarda oturan yurttaşlarımız elektrik alamıyor, su alamıyor, doğal gaz alamıyor. Çünkü abonelik için başvurduğunda yapı kullanma belgesi isteniyor. Buna sahip olmadığı için bu olanaklardan yararlanamıyor. Oysaki bunlar anayasal haklardır ve hiç kimsenin bu haklardan yararlanamaması düşünülemez. Şimdi, burada iki mesele var. Birincisi yapı sağlamlığı ve imara aykırılık. Bir yapının mutlaka kontrollerinin yapılması ve imara aykırılığın, gözetim ve denetimde İmar Kanunu’nun uygulanması gerekiyor. Diğeri de elektrik ve su ihtiyacının karşılanması.”

Dier Yazlar