İzmir’in iki yakasını birbirine bağlayacak Mega Proje olan Körfez Geçiş Projesine karşı İzmir 3üncü İdare Mahkemesi;nde açılan ÇED iptal davasında, bilirkişi raporları büyükşehir ve ilçe belediyelerinin projeye karşı duruşunu işaret etti. Bilirkişi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve dört ilçe belediyesinin projeye karşı çekincelerini görüş yazılarıyla ortaya koyduğunu ifade
ederken, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan İzmir Ulaşım Ana Planına İzmir Körfez Geçiş Projesinin koyulmamış olduğuna da dikkat çekti. 11 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporun her şeyi ayan beyan ortaya koyduğunu söyleyen AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya,
Körfez Geçiş Projesinin yanındayım diyen CHP’li büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, kapalı kapılar ardında ve mahkemelerde yaptıklarıyla projenin karşısında oldukları ortaya çıktı.

6 DAKİKADA BİR YAKADAN DİĞER YAKAYA ULAŞILACAKTI
TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde hazırladığı, Başbakanlığı döneminde de bizzat takip ettiği, 35 Proje içerisinde yer alan İzmir Körfez Geçiş Projesi
açılan davalar sebebiyle hayata geçirilemiyor. AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, kuzeyde Çevre Otoyolu ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesinden, güneyde, İnciraltı Mevkiine
uzanarak Çeşme Otoyolunu birbirine bağlayacak, 12,6 kilometre uzunluğundaki İzmir Körfez Geçişi Projesi ile İzmirlilerin 6 dakikada hem karayolu hem de raylı sistemle kentin bir
yakasından diğer yakasına ulaşabileceklerini hatırlattı.

CHP’li Kocaoğlunun açıklamalarını hatırlatan Kaya, ;CHP’li Sayın Kocaoğlu, Ben Körfez Geçiş Projesini destekliyorum. Duymayan bir daha duysun, ben tüp geçişin tartışmasız yapılmasını istiyorum. Yapın kardeşim. Bu benim projem, neden engel olayım, projeyi benden çaldılar diyordu.

KOCAOĞLU’NUN SÖZLERİ HER ZAMANKİ GİBİ KOCA BİR YALAN ÇIKTI!
Kaya, CHP’li Sayın Kocaoğlu’nun sözleri her zamanki gibi koca bir yalan çıktı. Karakolda doğru söyledi, mahkemede şaştı! İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2017/811 E sayılı dosyasında
11 bilirkişi tarafından hazırlanan rapor ortada. Bilirkişi raporunda da görüldüğü üzere, Körfez Geçiş Projesi'nin önündeki tek engel Baş istemezükçü CHP’li Sayın Kocaoğlu ve yine CHP’li
dört ilçe belediye başkanıdır. Bir de çıkıp Yapın kardeşim diyor. Sayın Kocaoğlu ve CHP’li belediyelerin yüzünden yapamıyoruz. Her şey bu kadar net şeklinde konuştu.

BAŞ İSTEMEZÜKÇÜ CHP’Lİ KOCAOĞLU
11 kişilik bilirkişi heyet raporunda da açıkça görüldüğü üzere, projeyi desteklediğini söyleyen
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile dört CHP’li ilçe belediyesinin ÇED sürecinde projeye karşı olduklarına ilişkin görüş verdiği ve her ne kadar diğer kamu kurum ve kuruluşları
olumlu görüş bildirse de belediyelerin görüş ve önerilerinin daha önemli ve öncelikli olduğu sebebiyle ÇED iptali gerektiği açıkça belirtilmiştir.

KARAKOLDA DOĞRU SÖYLEYİP MAHKEMEDE ŞAŞTILAR!
Yine İzmir Ulaşım Ana Planında CHP’li Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Geçiş Projesine yer verilmemesi ile yine CHP’li Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan
1/25.00lik plana aktarılmamasının da ÇED iptalini gerektirdiği bilirkişilerce ifade edilmiştir. Bu bilirkişi raporuyla da ortaya çıktığı üzere, Körfez Geçiş Projesine olumsuz görüş vererek,
itiraz ederek, CHP’nin ön bahçesi kuruluşlara dava açtırarak projenin yapılmasını engelleyen CHP dir,

.

Dier Yazlar